Ceník

Proč platit za něco, co je tak jednoduché, že se to mohu naučit sám? Není to trochu ujeté, platit někomu za to, že mi dá do rukou hole a řekne mi "Jdi severskou chůzí v pokoji!" ?

Mnohým lidem se opravdu jeví NW jako banální pohybová aktivita, ke které nepotřebují speciálně vyškoleného instruktora a pokládají za zbytečné vyhledat odbornou pomoc k výuce chůze s holemi. Díky této doměnce se pak ale pro mnohé stane následně NW činností, která je neefektivní, nepříjemná, špatně technicky prováděná a bohužel někdy i nebezpečná. Nordic Walking je však především úžasná a svébytná sportovní disciplína, která  klade nemalé nároky na zvládnutí základní techniky. 

Někdo se mohl do teď domnívat, že NW je vhodný jenom pro starší a obézní osoby, které již nemohou běhat a hole jsou jim pouze pomůckou k udržení stability. Opak je pravdou! Vlivem zapojení horní poloviny těla pomocí holí dochází při NW k aktivaci velkého množství svalů a tím ke zvýšení celkového energetického výdeje. Z tohoto důvodu je  NW ideální nejen pro udržení dobré kondice , ale také z hlediska šetrnosti ke kloubům a svalovým úponům. Na druhé straně je zřejmé, že NW může mít při špatném technickém provedení i negativní vliv na pohybový systém. Mohli bychom se setkat s přetížením ramenního pletence, krční páteře či kolenních kloubů, nebo s přetížením hrudní a bederní páteře.

Nabízíme Vám možnost naučit se správnou techniku v našich kurzech. Jsme vyškolení instruktoři, registrovaní v Českomoravské federaci Nordic Walking a proto používáme metodiku výuky NW podle nejvyšších standardů. Stejně jako u jiných sportů existují u NW postupy a zásady,  které by se měly při učení a tréninku chůze s holemi dodržovat. Pod naším odborným vedením se naučíte  technice rychleji,  efektivněji a bez nežádoucích špatných technických stereotypů.Úvodní lekce

Cena lekce: 150 Kč / osobu 

Pokračovací lekce

Cena za tři lekce: 500 Kč / osobu 


Zdravý den s NW

Cena se bude odvíjet od nákladů spojených s organizací výletu. 

Ceny platí pro skupinovou výuku. Min. počet účastníků ve skupině jsou 4, max. pak 12 osob.            V případě individuálních požadavků je cena stanovena na 400 Kč za lekci.